25 kwietnia 2022

PROROCZA WIZJA o Polsce

PROROCZA WIZJA o Polsce

Barbara Welnicka
24 kwiecień 2022

Podczas uwielbienia zobaczyłam w widzeniu Polskę, w duchu znalazłam się w środkowej części Polski, tańczyłam w Duchu - słyszałam kilka razy: "wschód-zachód; południe-północ, północ-południe". Widziałam WIATRY z różnych stron, wiał wiatr północny, południowy, zachodni i wschodzi – były to WIATRY PRZEMIAN. Widziałam też 2 miejscowości, jedną w górach – Poronin i słyszałam, że „już nie będzie więcej poronień w Polsce, a jest czas ciąży duchowej.” A na północy zobaczyłam… Pobierowo i Pan powiedział: „będzie coś pobierane… z Ducha Bożego”, widziałam probówkę do pobierania krwi – Krew została „pobrana” od Jezusa, będzie ona rozdzielana i nastąpi "wymiana" starej na czystą KREW (w sensie duchowym). Koło Pobierowa jest jeszcze Trzęsacz, gdzie są stare mury klasztoru - Duch Św. powiedział: "Uwaga, potrząsnę tym co się da".

Kiedy WIATR północny „pocałował” południowy, to przyszła eksplozja REFORMY, oczyszczenie z bałwochwalstwa, wszelkie posążki upadały. Wiele może modlitwa sprawiedliwego (z postem) - ci co są szczerego serca, serca Dawidowego, nie będą więcej siedzieć gdzieś "po kątach", Bóg da MOC i AUTORYTET, nawet tym, którzy wychowali się w atmosferze Egiptu, ale Bóg ich wyciągnie. Boża SIŁA i CHWAŁA się zamanifestuje. Módl się: "Boże pokaż mi Swoją CHWAŁĘ". Czas reformacji w naszym kraju się zaczął, ale z tego powodu mogą być "starcia" (nawet w rodzinach, między braćmi), ale Bóg oczyści nasz kraj (nawet niekórzy wyjdą z sekt i kościołów religijnych).

"Ale teraz tak mówi Pan, Stworzyciel twój, Jakubie, i Twórca twój, o Izraelu: Nie lękaj się, bo cię wykupiłem, wezwałem cię po imieniu; tyś MÓJ! Gdy pójdziesz przez wody, Ja będę z tobą, i gdy przez rzeki, nie zatopią ciebie. Gdy pójdziesz przez ogień, nie spalisz się, i nie strawi cię płomień. Albowiem Ja jestem Pan, twój Bóg, Święty Izraela, twój Zbawca. Daję Egipt jako twój okup, Kusz i Sabę w zamian za ciebie. Ponieważ drogi jesteś w Moich oczach, nabrałeś wartości i Ja cię miłuję, przeto daję ludzi za ciebie i narody za życie twoje. Nie lękaj się, bo jestem z tobą. Przywiodę ze WSCHODU twe plemię i z ZACHODU cię pozbieram. PÓŁNOCY powiem: Oddaj! i POŁUDNIOWI: Nie zatrzymuj! Przywiedź Moich synów z daleka i córki Moje z krańców ziemi. Wszystkich, którzy noszą Me imię i których stworzyłem dla Mojej chwały, ukształtowałem ich i Moim są dziełem." - (Iz 43,1-7)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

cross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram