Wspieraj Boże Dzieło ProGlory.

Serdecznie zachęcamy do wsparcia ruchu ProGlory tj. inicjatywy mającej na celu wyposażanie ludu Bożego do budowania Ciała Chrystusa i rozwój w aspekcie proroczym. Jesteśmy przekonani, że każdy z Was może mieć udział w tym inspirującym dziele.
Obecnie koncentrujemy się na organizacji wydarzeń w formie obozów proroczych. Zapewniają niezwykłą atmosferę, w której osoby pragnące rozwijać duchowe dary, mogą głębiej zrozumieć prorocze aspekty wiary i wzrastać w relacji z Bogiem spędzając czas wśród wierzących.

Wspierając ProGlory, dokładasz ręce do:

potrzeba 1
Rozwój ProGlory
PROGLORY stawia na jakość aby móc rozwinąć przedsięwzięcia na większą skalę. Planujemy zakup min. zestawu słuchawek dla tłumaczy aby działać międzynarodowo, sprzęt nagłośnieniowy oraz streamingowy.
potrzeba 2
Wsparcie dla Usługujących i zaangażowanych w służbę osób
Chcemy honorować osoby usługujące na wydarzeniach ProGlory. Dotyczy to mówców jak i ludzi zaangażowanych w organizację, media oraz uwielbienie.
potrzeba 3
Błogosławieństwo dla innych
Zostań wsparciem dla osób pragnących wziąć udział w inicjatywach naszego ruchu, jednak z przyczyn finansowych nie są w stanie uczestniczyć w wydarzeniach.
potrzeba 4
Prorocze wyjazdy misyjne ProGlory
Wspieraj nasze prorocze wyjazdy, których celem jest modlitwa zarówno za inne kraje, jak i za terytorium Polski. Dążymy do wzniesienia modlitwy, proklamując Słowo Boże w miejscach, które wyznacza Pan.

Wspieraj Proglory

,,Kto skąpo sieje, ten i skąpo zbiera, kto zaś hojnie sieje, ten hojnie też zbierać będzie. Każdy niech przeto postąpi tak, jak mu nakazuje jego własne serce, nie żałując i nie czując się przymuszonym, albowiem radosnego dawcę miłuje Bóg."

Numer Rachunku

Centrum Misyjne Rebeka Kościół Boży w Chrystusie,
placówka ,,Centrum Misyjne Rama" w Szczecinie:
08 2490 0005 0000 4600 3442 6067

Nazwy tytułów:

Jeśli chcesz wesprzeć konkretny cel prosimy o uwzględnienie tego w tytule przelewu.
cross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram