30 marca 2022

Klauzula RODO

Klauzula RODO

Klauzula Informacyjna RODO dla uczestników obozu proroczego ProGlory.

W związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie danych osobowych osób fizycznych, informuję, że Państwa dane osobowe są prawnie chronione:

  1. Administratorem danych jest Tomasz Jan Sagan - Pastor Kościoła Zielonoświątkowego Emmanuel Źródło Życia w Stalowej Woli NIP: 8652571879 REGON 383923720
  2. Z administratorem danych mogą się Państwo kontaktować telefonicznie pod nr tel. 721 125 224 bądź mailowo pod adresem mailowym tomeksagan21@gmail.com
  3. Dane przetwarzane są w celu prawidłowej organizacji, zapewnienia najwyższej jakości usług oraz zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia uczestników wydarzenia religijnego pod nazwą „Obóz Proroczy ProGlory.”
    4.Dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody uczestnika obozu tj. na  podstawie art. 6 ust 1 lit a) Rozporządzenia RODO według zasad Regulaminu Kościoła Zielonoświątkowego dotyczącego ochrony danych osobowych.
  4. W ramach obowiązującego Regulaminu przysługuje prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie przy czym wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
  5. Mają Państwo prawo do dostępu do treści swoich danych osobowych, do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przeniesienia danych do innego administratora.
  6. Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do Komisji Ochrony Danych Osobowych której Przewodniczący pełni funkcję Inspektora Ochrony Danych (kontakt: dudzinskid@gmail.com tel. 601 165 958.
  7. Wskazane dane nie są profilowane, nie są przekazywane innym podmiotom lub administratorom bez zgody osoby której dotyczą.
  8. Zgromadzone dane osobowe będą przechowywane do czasu wycofania zgody nie dłużej niż do czasu zakończenia wskazanych celów maksymalnie przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń przysługujących uczestnikowi oraz organizatorowi obozu.
cross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram